Дебют начинающиеся с буквы #


Название ECO Дата
1 C3 Сицилианка - 2...b6, 2...g6 & 2...Qa5 B22 09.05.2014
2 C3 Сицилианка - 2...d6 B22 04.03.2015
3 C3 Сицилианка - 2...e5 B22 01.01.2002
4 C3 Сицилианка - 2...e6 как Французская защита B22 09.05.2014
5 C3 Сицилианка 2...Nf6 - 3 e5 Nd5 4 d4 cxd4 5 Qxd4 B22 01.01.2002
6 C3 Сицилианка 2...Nf6 - 4 g3 B22 21.04.2011
7 3 Bc4 Варианты B30 01.01.2002
8 C3 Сицилианка 2...Nf6 - Главный вариант 5...d6 B22 08.08.2015
9 C3 Сицилианка 2...Nf6 - ...e6/...d6 система B22 10.10.2015
10 1 d4 e6 2 c4 c5!? A40 30.06.2010
11 Nd2 подобно Ленинграду A81 14.05.2010
12 2 Nf3 h6!? и 2...b6!? B27 28.06.2012
13 C3 Сицилианка 2...Nf6 - Отложенное d4 B22 10.10.2015
14 6 g3 B80 25.01.2013
15 1 d4 e6 2 Nf3 f5 3 d5 A80 01.01.2002
16 1 d4 g6 - Вариант Бенони A40 17.01.2012
17 Nh3 подобно Ленинграду A81 20.03.2008
18 C3 Сицилианка 2...Nf6 - Главный вариант 6 Bc4 B22 16.09.2015
19 5 c4 Мароци против Кана B41 12.11.2012
20 4...Bb4+ A90 26.08.2008
21 2 Bg5 c6 A80 15.07.2007
22 b2-b4 подобно Ленинграду A81 25.07.2013
23 C3 Сицилианка 2...d5 - 3 exd5 Nf6 B22 10.07.2014
24 2 Bg5 g6 A80 14.11.2013
25 A40 Не Английская Защита A40 09.03.2010
26 c2-c3 как в Ленинграде A81 23.01.2010
27 1 e4 c5 2 Nf3 d6 - 3 Bc4 & варианты B50 03.09.2014
28 C3 Сицилианка 2...d5 - 3 exd5 Qxd5 4 d4 g6 B22 04.07.2015
29 6 Be3 e5 - 7 Nf3 & 7 Nde2 B90 17.02.2015
30 2 Bg5 h6 A80 17.10.2015
31 3 c3 Nf6 4 Bd3 B50 27.11.2012
32 C3 Сицилианка 2...d5 - 5 Nf3 Bg4 6 Nbd2 B22 03.02.2011
33 3 g3 Варианты B24 06.06.2009
34 2 Nc3 Nf6 3 Bg5 A80 09.03.2015
35 3 c3 Nf6 4 Be2 B50 17.11.2010
36 C3 Сицилианка 2...d5 - 5 Nf3 Bg4 6 Qa4+ B22 24.10.2006
37 2 Nc3, 2...другие. A80 23.01.2010
38 3 c3 Nf6 4 h3 B50 04.05.2012
39 C3 Сицилианка 2...d5 - 5...Bg4 6 Be2 & Введение B22 04.02.2015
40 4 Коня с ...e6 B45 18.09.2012
41 B82 то же самое, как Система Бенко. - против Созина B82 28.02.2014
42 2 Nf3 Nf6 & 2...g6 A80 17.06.2014
43 ...Na6 главный в Ленинграде A87 09.03.2015
44 C3 Сицилианка 2...d5 - 6 Be2 B22 11.06.2011
45 C3 Сицилианка 2...d5 - Вариант с ...Bf5 B22 11.12.2015
46 2 Na3, 2 c4 - и необычный 2-й ход B20 07.11.2014
47 6 Bg5 - 6...Nbd7, 6...Nc6 B94 15.12.2015
48 2 Qd3 и 2 h3 A80 17.10.2015
49 Nh3 с c2-c4 как в Ленинграде A86 20.05.2013
50 Jobava-Prie Атака - 2 Bf4 & 3 Nc3 D00 07.10.2015
51 C3 Сицилианка 2...d5 - 6 Be3 & Введение B22 02.04.2015
52 2 g3/ 2 d3 - Без Nc3 B20 06.02.2014
53 6 Bg5 - Разный 7-й ход Белых B95 22.12.2010
54 A40 Не Английская Защита A40 09.03.2010
55 7 Nc3 Qe8 8 d5 A87 09.03.2015
56 5 f3 B55 04.03.2015
57 C3 Сицилианка 2...d5 - 6 Na3 B22 04.03.2015
58 2 e4 - Гамбит Стаунтона A83 17.10.2015
59 7 Nc3 Qe8 без 8 d5 A87 11.09.2015
60 C3 Сицилианка 2...d5 - Вариант с быстрым ...e5 B22 11.06.2011
61 2 c4 Введение A84 28.04.2011
62 7 Nc3 c6 Ленинград A88 09.03.2015
63 C3 Сицилианка 2...d5 - с dxc5 B22 01.08.2014
64 2 c4 и 3 Nc3 A85 09.11.2014
65 7 Nc3 Nc6 Ленинград A89 09.11.2014

© Copyright 2011- Александр Шека - Все права защищены